TERVEZÉS FOLYAMATA

1. Tervezési program

A tervezési program meghatározásához fontos, hogy az Ügyfél és a Tervező megfelelő időt szánjon erre a folyamatra. Ehhez szükséges, hogy az Ügyfél a rendelkezésére álló összes tervrajzot a Tervezőnek átadja áttanulmányozásra. A Tervező ezek után az Ügyféllel a leendő funkció szerint előre meghatározott kérdéssort töltenek ki. Ezen felül az Ügyfél és a Tervező közös inspirációs képeket gyűjtenek, annak érdekében, hogy minél pontosabban alakítsák ki a tervezési programot.

Időtartam: 1-1,5óra

 

2. Felmérési terv

Amennyiben az Tervezőnek átadott tervrajzok nem felelnek meg a valóságnak (engedélyezési terv óta kisebb átépítések történtek stb.), vagy korábban nem készült terv az épületről, úgy a Tervező ezt a helyszíni felmérés során pontosítja. A helyszíni felmérésről egy felmérési terv készül, ami a helyszínen készült fotókat és felszerkesztett, méretezett alaprajzokat tartalmazza.

Időtartam: 5-7 munkanap

 

3. Koncepcióterv

A Tervező a felmérési terv és a tervezési program megléte után elkészíti a koncepciótervet, ami vázlatos alaprajzok, falnézetek és a közösen összegyűjtött inspirációs képeket tartalmazzák. Ezen koncepcióterveken utalások történnek az anyaghasználatra, formákra, világítási megoldásokra, hangulatokra, valamint egészében szemléltetik az egyes terek alaprajzi, funkcionális kialakítását.

Időtartam: 10-15 munkanap (projekt bonyolultságától függ)

4. Látványtervezés

Az elfogadott koncepcióterv után a már végső anyagok kiválasztásra kerülnek, a látványtervező elkészíti az épület 3d modelljét, feltextúrázza a modellt, és bevilágítja a tereket. Az ebből készült látványterveket utómunka révén tovább dolgozza, hogy az Ügyfél minél élet hűbb terveket kapjon.

Időtartam: 14-20 munkanap (látványtervezéssel érintett helyiségek mennyiségétől függ)

​5. Kiviteli terv és konszignáció

Az elfogadott látványtervek után elkészül a kiviteli terv és a konszignáció az alábbi műszaki tartalommal: méretezett, konszignált berendezési alaprajz, álmennyezetterv, világításterv, burkolatterv, festés és tapétázási terv, méretezett, konszignált fal nézetek, méretezett bútortervek, konszignáció (árazatlan költségvetés).

Egyedileg gyártandó elemek esetében a végleges szerkezeti megoldásokat a kivitelező adja meg a saját technológiai lehetőségét figyelembe véve (gyártmányterv).

A szakági méretezéseket, nyomvonalterveket a szakági tervezők dolgozzák ki (gépész, villamos, biztonságtechnika, hangtechnika, légtechnika stb.). Az ár nem tartalmazza a szakági tervezők díját, valamint az esetleges engedélyezési díjakat.

Időtartam: 20-25 munkanap (projekt bonyolultságától és a kiválasztott kivitelezős felkészültségétől függ)

kiviteliterv 2022.jpg

konyha terv 1.PNG
konyha terv 2.PNG
konyha terv 3.PNG

Belsöépítészeti kivitelezés

6. Árazott költségvetés és beszerzés

A kiviteli terv és a konszignáció elkészülte után megkezdődik a terveken szereplő termékek mennyiségének a pontosítása, azok árazása. A költségvetés összeállítása az Ügyfél által előre jelzett beszerzési helyek és a tervező által javasolt partner cégek termékeiből kerülnek kiválasztásra és árazásra. A költségvetés elfogadását követően a Tervező és az Ügyfél megegyezés szerint közösen menedzseli a kiválasztott termékek beszerzését, szállítását.

Időtartam: 14-20 munkanap

7. Belsőépítészeti kivitelezés lebonyolítása:

Ezen tevékenység keretén belül a Tervező belsőépítészeti kivitelezési munkálatokra elkészíti az árajánlatot. Kivitelezés során megszervezi a munkafolyamatokat, folyamatosan felügyeli az építkezést, és mindeközben folyamatosan egyeztet az Ügyféllel, hogy az enteriőr a legjobb minőségben valósulhasson meg. Amennyiben a Ügyfél megrendeli a Tervezőtől a kivitelezés lebonyolítását úgy értelemszerűen a tervezői művezetés díjával nem kell számolni. Amennyiben az Ügyfél más kivitelezőt bíz meg a munkálatok lebonyolítására, úgy a tervezőnek a kivitelezésen történő részvétele és az egyeztetések tervezői művezetésnek minősülnek. A művezetésből előre megszabott időmennyiség benne foglaltatik a tervezői díjban. Az azon felüli idő óradíjban kerül elszámolásra.

Időtartam: 2 hónap-tól (kivitelezőktől függ a megvalósulás)

Train with the best

OUR Programs

SEMI PRIVATE Training

From $200 / Per Month

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

SEMI PRIVATE Training

From $200 / Per Month

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

SEMI PRIVATE Training

From $200 / Per Month

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

SEMI PRIVATE Training

From $200 / Per Month

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

SEMI PRIVATE Training

From $200 / Per Month

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

SEMI PRIVATE Training

From $200 / Per Month

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

SEMI PRIVATE Training

From $200 / Per Month

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews

SEMI PRIVATE Training

From $200 / Per Month

Initial one-to-one consultation, Health & Fitness Assasments Bespoke training program planing, Custom Nutrition plan & recipes. Weekly Progress Reviews